Investeringskriterier


Buur Invest A/S har til formål at investere i små og mellemstore

industrivirksomheder i Danmark med potentiale for udvikling

og vækst.

 

Målet er at opnå et afkast af de investerede midler, der

overstiger afkastet ved investering i børsnoterede

værdipapirer, med tillæg af risikopræmie.

 

Porteføljen af investeringer søges sammensat, så der sikres

en afpasset risikoprofil.

 

Når Buur Invest A/S går ind i en investering:

 • Prioriterer vi værdiskabelse højere end cash flow.
 • Har vi ikke krav om exit-strategi ved indtræden.
 • Finder vi en dygtig ledelse afgørende, da vi normalt ikke    deltager aktivt i driften.
 • Finder vi det vigtigt at direktionen har medejerskab.
 • Vil vi typisk kræve bestyrelsesrepræsentation svarende til    ejerandel.

 

Buur Invest A/S vurderer alle fremsendte cases, men i store

træk foretrækker vi:

 • Industri- og produktionsvirksomheder, gerne med et færdigt    produkt.
 • Etablerede virksomheder, der har fundet deres niche på    markedet.
 • Virksomheder, hvor vi via investeringen opnår bestemmende    indflydelse.

 

Såfremt vi skal vurdere en case vil vi bede om at få fremsendt:

 • En kort præsentation af markedssituation og -vilkår i den    pågældende branche.
 • En kort beskrivelse af historie, ejerskab og begrundelse for    henvendelse.
 • Kopi af interne regnskaber, budget og strategi.

 

Alt fremsendt materiale vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

 

Har I en case eller er der spørgsmål til os, er I altid velkomne til at kontakte os.